langue fr SKF - 20/10/2021

Att välja lager? Roger och Nils förklarar: Vilket smörjmedel skall jag välja?

I en serie korta filmer guidar våra applikationsingenjörer Roger och Nils er i ämnet Hur man väljer rätt lager för sin maskin och konstruktion. De kommer att blanda både konkreta exempel och användbara tips. Allt för att göra livet för dig som konstruktör och uppfinnare enkelt och att din konstruktion skall leva upp till sitt tänkta syfte.

Läs mer om hur du väljer rätt lager här: https://www.skf.com/uk/products/rolling-bearings/principles-of-rolling-bearing-selection/bearing-selection-process/performance-and-operating-conditions eller

klicka här för olika beräkningsverktyg som kan vara stöd i ditt arbete: https://nordic.promo.skf.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/14804/p/p-00c3/t/page/fm/0

Du kan även klicka här för att gå till vår svenska sida där vi samlat övriga instruktionsfilmer och lite annan användbar information: https://www.skf.com/se/services/application-engineering/fran-ide-till-verklighet

När du ska konstruera eller uppgradera en maskin är det viktigt att du väljer rätt lager för dess uppgift och förutsättningar. Om det inte görs är risken överhängande att maskinen inte uppnår sin tänkta prestanda och syfte. SKFs senaste rullningslagerkatalog med publikationsnummer 17000 är organiserad så att man enkelt kan utforska område för område för att få svar i de olika frågeställningar som skall behandlas. Som ett komplement till katalogen kan du även se och höra Roger och Nils där de på ett enkelt sätt visar på exempel som ytterligare kan addera kunskap till dig som vill konstruera eller förbättra din maskin.

SKF har varit världsledande inom teknik sedan 1907. Vår främsta styrka är vår förmåga att ständigt utveckla nya tekniker och använda dessa för att skapa produkter som ger kunderna konkurrensfördelar. Det lyckas vi med genom att kombinera praktisk erfarenhet inom mer än 40 industrier med vår kunskap från SKFs olika teknikplattformar: lager och lagerenheter, tätningar, tjänster och smörjsystem.

Glöm inte att prenumerera på vår kanal för att se våra senaste filmer