langue fr Eaton - 12/11/2021

Szybkie okablowanie szaf sterowniczych z zaciskami wtykowymi Push-in

Wyczniki silnikowe PKZ i styczniki DIL z technologi zacisków wtykowych Push-in oferuj maksymaln niezawodno, mog by stosowane w dowolnym miejscu na wiecie i bezproblemowo integruj si z istniejcymi projektami paneli sterowania. Ta nowa technologia podczenia przewodów do szafy sterowniczej bez uycia narzdzi sprawia, e okablowanie staje si jeszcze szybsze, bezpieczniejsze i bardziej wydajne.