langue fr Eaton - 21/12/2021

Kompaktowy kontroler CGline +

Zastosowanie tego rozwizania umoliwia utrzymanie owietlenia awaryjnego w penej sprawnoci oraz minimalizuje koszty
eksploatacji. W poczeniu z oprawami CGline + o projektowanej ywotnoci 10 lat, Eaton oferuje
wacicielom i uytkownikom budynków wieloletni komfort i bezpieczestwo.