langue fr Eaton - 21/01/2022

Fabryka Rozdzielnic SN typu HMH Eaton

Film przedstawia fabryk rozdzielnic redniego napicia typu HMH firmy Eaton. W filmie ukazane s poszczególne etapy produkcji rozdzielnic SN typu HMH. Na kadym etapie produkcyjnym, mona zobaczy jak powstaj poszczególne elementy rozdzielnic, proces zoenia, testowania oraz efekt finalny - gotowe rozdzielnice. Film ukazuje take nadzór nad kadym etapem procesu, dziki któremu urzdzenia opuszczaj fabryk w peni sprawdzone i przetestowane gotowe do zastosowania na obiektach.