langue fr SKF - 24/06/2022

Prostedí SKF Chodov zázemí pro zamstnance a návtvníky

CZ
Prostedí SKF Chodov zázemí pro zamstnance a návtvníky (showroom + recepce, kantýna, výrobní prostory apod.)

EN
SKF Chodov environment - facilities for employees and visitors (showroom + reception, canteen, production facilities, etc.)