langue fr Eaton - 16/02/2023

Rozwizania zwikszajce bezpieczestwo w rozdzielnicach xEnergy w przypadku zwar ukowych

Rozdzielnie posiadaj moliwo wykonania w ukoochronnoci pasywnej oraz aktywnej zgodnie z raportem technicznym TR61641. Czujniki wiatowodowe systemu ARCON odpowiedzialne za detekcj zwar ukowych przekazuj informacj do jednostki gaszeniowej i gasz zwarcie ukowe w czasie ok. 1,5ms. System bezprzewodowych czujników Diagnose do cigego monitoringu i diagnostyki stanu temperatury na szynach rozdzielnic suy do wczesnej detekcji punktów krytycznych takich jak miejsca pocze kabli czy zanieczyszczonej wentylacji.

Spis treci

(00:00) Intro
(00:08) Normy dotyczce systemu rozdzielnic xEnergy
(05:21) System pomiaru temperatury na szynach Diagnose
(08:11) System redukcji wyadowa ukowych ARMS
(10:52) ukoochronno pasywna i aktywna
(18:22) System detekcji i gaszenia zwar ukowych ARCON
(22:03) Outro