langue fr Plantronics - 27/05/2019

Poly - Potga wspópracy

Poly to globalna firma telekomunikacyjna, która wspiera komunikacj midzyludzk i wspóprac. Nasze rozwizania odpowiadaj ludzkim zachowaniom i z kadym dniem staj si coraz bardziej inteligentne.