langue fr SKF - 23/07/2019

Konference SKF CZ Rolling Future

V letoním roce slaví SKF CZ sto let svého psobení na území eska a k této píleitosti uspoádala konferenci Rolling Future, jejím hlavním tématem nebyla minulost, nýbr souasnost a budoucnost. Jednotliví prezentující si pokládali nelehkou otázku: Co bude za sto let? Konference se mimo jiné zúastnili také CEO AB SKF Alrik Danielson a CTO AB SKF Victoria van Camp.

SKF mní svt díky svým znalostem ze svta strojírenství. Zaali jsme v roce 1907 jako firma vyrábjící loiska. Dnes vyrábíme ve od mazacích systém po mechatroniku. Nae výrobky a eení mete nalézt tém ve vem, co se toí a hýbe od kosmických lodí po skateboardy.

Nezapomete se pihlásit k odbru videí na naem YouTube kanálu. Najdete nás také na sociálních sítích. Pokud chcete, me nám dát svj lajk napíklad na Facebooku http://www.facebook.com/SKFGroup.