langue fr Eaton - 06/09/2019

easySoft Konfiguracja ModbusTCP w sterowniku easyE4

W tym filmie pokazano, jak skonfigurowa sterownik easyE4, aby móg wymienia dane za pomoc protokou komunikacyjnego ModbusTCP.