langue fr Eaton - 12/12/2019

Pavouk (xSpider) Program pro návrh a dimenzování paprskových i zauzlených sítí nízkého naptí s p

Výpoet úbytk naptí, rozloení záte a zkratových proud a následn kontrola vhodnosti pouitých kabel a jisticích pístroj pro paprskové i zauzlené sít. Výpoty vycházejí z SN. http://www.eatonelektrotechnika.cz/cz/pavouk-verze-3.html