langue fr Eaton - 12/12/2019

Oblouková ochrana AFDD - názor odborníka

Zjistte ve o technologii, která nejen poskytuje novou úrove bezpenosti, ale chrání i vae dobré jméno. Pouití pístroje AFDD je doporueno normou SN EN 33 2000-4-42 Více na http://www.eaton.com/cz/livesafe