langue fr Eaton - 13/12/2019

Energy Storage nová obchodní píleitost

Systém xStorage Home umouje ukládat elektrickou energii a spotebovávat ji v dob, kdy uivatel sám urí. Základními prvky jsou stída a Li-Ion baterie, to ve monitorované a ovládané z webové aplikace. Více info na http://www.eaton.com/xstorage/