langue fr Kongsberg Gruppen - 16/12/2019

Leverandørdag hos Kongsberg Gruppen

For oss er det viktig å bidra til verdiskapning i norsk industri. Derfor inviterer vi norske teknologibedrifter til Kongsberg for å presentere sine løsninger og knytte kontakter med våre ingeniører.