langue fr Eaton - 11/03/2020

AFDD - Pro pouít obloukovou ochranu?

Podívejte se, jak oblouková ochrana AFDD+ ve v jednom od spolenosti Eaton sniuje riziko obloukových poruch a chrání ped petíením, zkraty a reziduálními proudy. Více na http://www.eaton.com/cz/livesafe