langue fr Eaton - 10/02/2020

Hvordan legge til en xStorage Home-enhet i nettskyen

Denne videoen er ment for Eaton-sertifiserte installatører.
Før bruk må du se den tekniske dokumentasjonen som er tilgjengelig på https://www.eaton.com/no/xstorage For mer informasjon kan du kontakte oss på eatoncarexstorage@eaton.com.