langue fr SKF - 20/04/2020

Nya affärsmodeller skapar ökad konkurrenskraft för industrin

SKF rullar ut nya affärsmodeller i syfte att tillsammans både säkerställa kundens uppsatta mål och få kontroll över underhållskostnaderna. Nu med en gemensam agenda utan några intressekonflikter. Ett exempel som lyfts fram är BillerudKorsnäs.

Den digitala revolutionen har skapat nya möjligheter att i större grad övervaka, förutse och förbättra kritisk produktionsutrustning. Kombineras det på rätt sätt med nya affärsmodeller där styrande parametrar är producentens egna viktigaste mätetal, har du ett vinnande koncept. Under en lunchföreläsning på Underhållsmässan 2020 berättar Per Wilhelmsson, försäljningschef för SKF i Sverige, om hur SKF positionerat sig längst fram i ledet i samband med nya partnerskap i industrin som ska stärka svenska företags konkurrenskraft på en internationell arena. Du kommer få en inblick i hur SKF ser på framtiden med digitaliseringens möjligheter, nya affärsmodeller och kontrakt som skrivits den senaste tiden med flera stora välkända industriföretag i Sverige.

SKF har varit världsledande inom teknik sedan 1907. Vår främsta styrka är vår förmåga att ständigt utveckla nya tekniker och använda dessa för att skapa produkter som ger kunderna konkurrensfördelar. Det lyckas vi med genom att kombinera praktisk erfarenhet inom mer än 40 industrier med vår kunskap från SKFs olika teknikplattformar: lager och lagerenheter, tätningar, tjänster och smörjsystem.

https://www.skf.com/se