langue fr Korea Aerospace Industries - 15/05/2020

[KAI] Korean Utility Helicopter (Surion_KUH-1) PR Video

[KAI] Korean Utility Helicopter (Surion_KUH-1) PR Video