langue fr Korea Aerospace Industries - 16/09/2020

[VLOG] !!


,

.

.

KAI T-50, TA-50, FA-50 ,
!!

============================================================

KAI , .
#KAI # # # #!