langue fr Eaton - 16/09/2020

E-Config - ceník a konfigurátor výrobk EATON

Program E-Config je oficiální ceník firmy Eaton Elektrotechnika s.r.o. a poskytuje kompletní informace o výrobcích Eaton vetn aktuálních cen. Program navíc nabízí dalí funkce jako napíklad konfigurace rozvád vetn osazování pístroj do rozvád, je moné konfigurovat výkonové jistie s moností kontroly vazeb. Implementovány byly také roziující funkce pro rozváde jako je výpoet oteplení, realizace ovení návrhu a generování potebné dokumentace pro posouzení shody výrobku. Více informací o programu a monost staení programu ZDARMA naleznete na stránce http://www.eaton.cz/econfig