langue fr SKF - 17/09/2020

Prestationsbaserat avtal var nyckeln till framgång för Iggesund sågverk

Vi fick tillgång till specialistkompetens och ett mycket engagerat leverantörssamarbete, som även lyfte nivån på vår egen organisa­tion, säger Jonas Bryngelsson, underhållschef på Iggesunds Sågverk.

2018 tecknades ett prestationsavtal mellan Holmen Iggesund sågverk, SKF och Momentum. Ett avtal med en fast månadsavgift och fri tillgång till all samlad kunskap och expertis. Fokus låg på att snabbt och enkelt kunna göra skillnad och tillsammans arbeta för att skapa förbättringar i syfte att nå Iggesunds uppsatta mål.

SKF har varit världsledande inom teknik sedan 1907. Vår främsta styrka är vår förmåga att ständigt utveckla nya tekniker och använda dessa för att skapa produkter som ger kunderna konkurrensfördelar. Det lyckas vi med genom att kombinera praktisk erfarenhet inom mer än 40 industrier med vår kunskap från SKFs olika teknikplattformar: lager och lagerenheter, tätningar, tjänster och smörjsystem.

Glöm inte att prenumerera på vår kanal för att se våra senaste filmer