langue fr Eaton - 24/09/2020

Proudové chránie EATON - omyly, chyby, mýty

S produkty PF6 a PF7 ady xPole nabízí spolenost Eaton celou kálu kompaktních pístroj pro ochranu ped poruchovým/reziduálním proudem a pro doplkovou ochranu, které jsou vhodné pro pouití v domácnostech a meních komerních prostorách. Proudové chránie PF6 a PF7 jsou napov nezávislé a odpovídají poadavkm normy SN EN 61008. To je iní vhodnými pro ochranu automatickým odpojením od zdroje v pípad poruchy a pro doplkovou ochranu ve smyslu písluných pravidel a norem pro instalaci. http://www.eaton.cz/proudovechranice