langue fr Eaton - 07/10/2019

easySoft Konfiguracja funkcji Web Servera w programie easySoft 7

Po obejrzeniu tego filmu bdziesz wiedzia, jak skonfigurowa Web Server w sterowniku easyE4. Dziki tej funkcji uzyskasz dostp do sterownika easyE4 z poziomu przegldarki internetowej.