langue fr Croatia Airlines - 11/12/2019

Posjetili nas pobjednici O Fran Galovi

Pogledajte kako su se uenici O Fran Galovi proveli u posjeti hangaru i razgledavanju naeg zrakoplova.