langue fr Eaton - 13/12/2019

Okenní a dvení senzor xComfort elegantní a kompaktní design

Okenní a dvení kontakty jsou bateriov napájené a lze je vyuít pro pímé spínání osvtlení a zaízení a nebo je zalenit do chytrého domu se systémem xComfort pro zvýení komfortu, bezpenosti a efektivity. Více informací na http://www.xcomfort.cz/